Η Άγνωστη Πελοπόννησος

Anceint Corinth Buildings
Ancient Corinth Statue
Ancient Corinth Buildings

Ανακαλύψτε το άγνωστο της ανατολικής ακτής της πελοποννήσου!

Πρώτη Στάση: Λέρνα

Η Αρχαία Λέρνα είναι από το πιο σημαντικά μέρη που συνδέονται με την εποχή το Χαλκού αλλά και σημείο όπου βρίσκονται τα ερείπια ενός νεολιθικού σπιτιού και άθικτα τείχη που βρέθηκαν από ανασκαφές αμερικανών το 1950. Κατοικείται από περίπου το 5500 π.Χ. (σύμφωνα με μερικούς, άλλοι λένε πως κατοικέιται από την 3η ή 4η χιλιετία) και είναι από τους πιο αρχαίους οικισμούς της Ελλάδας. Από την αρχή της εποχής του Χαλκού η Λέρνα είχε πολύ καλή οχύρωση Inhabited from as early as 5500 BC (according to some, though others put the dates in the fourth or third millennium) it is also one of Greece's most ancient settlements. Early Bronze Age Lerna had substantial fortification walls and a palace or administrative center in a central building referred to as the "House of Tiles." This was a large two-story building with terracotta rooftiles and several storage rooms where clay sealings were found. In Classical times the area was claimed as home of the Nereids, place where Hercules slew the Lernaean Hydra and location of the entrance to Hades (through the Aleyonean Lake).

Second stop: Elona Monastery

The name "Elona" is a place name and nothing else. It is famous for its location. Built on a vertical and grand kokkinovracho (red rock), fascinates visitors by giving the impression of floating in chaos. The position offers excellent views of the surrounding area. Its foundation dates from around 1300 A.D. Historically, the monastery contributed to the struggle for independence both economically and by gathering weapons and hiding the Greek independence fighters! Visitor pass through an arched entrance and ascend wide stairs towards a 100m long corridor that has no equal, since on its left, there is “chaos”!

Third stop: Kosmas

There as a piece of the Arcadian land that keeps the excellence of the mountain alive unaltered. That is Kosmas. The journey goes between mountains and gorges, along the lips of amazing cliffs, creates an attractive impression and is a unique experience. The landscape all around is among the most authentic mountain landscapes offered by the Greek earth.

Fourth stop: Ancient Pyramid

An ancient pyramid like construction at Ellinikó, south of Argos. Also known as the Pyramid of Kenchreai.The pyramid has an entrance on the south-east side and it leads to a rectangular chamber. The date of construction is controversial, although it was most probably in the 4th century BC.

Fifth stop: Kefalari

Kefalari is a very attractive small village located just three kms from the city of Argos. One of the most beautiful characteristics of Kefalari is the River Erasinos and the amazing landscapes it offers. The River is adjacent to the Church of Zoodochos Pigi, under which it forms a very beautiful lake.The cave of Kefalari just at the side of the church is another interesting spot. This cave formerly functioned as a subterranean river channel. After archaeologists explored this cave, some ceramics from the Neolithic period were found, along with some other objects which provided proof of the fact that there were inhabitants in this area even before the époque.

Our suggested itinerary:

  • 08:30 - depart from the Hotel Epidavria
  • 09:00 - arrival at Ancient Lerna Archaeological site including the “The House of Tiles”
  • 09:45 - leave Lerna11:15 arrive at Elona Monastery tour of the monastery with breathtaking views
  • 12:50 - arrive at Kosmas lunch and time to see this traditional vilage & beautiful countryside
  • 14:15 - depart from Kosmas optional refreshment stop
  • 16:00 - arrival at Elliniko to see the ancient pyramid
  • 16:30 - depart from Elliniko
  • 16:40 - arrive at Kefalari (optional refreshment)
  • 17:30 - depart from Kefalari
  • 18:00 - arrive at the Hotel Epidavria