Ισθμός Κορίνθου

View of the Canal
Inside the Canal
The Canal from Afar

Ο Ισθμός της Κορίνθου

Ο Περίανδρος, τύραννος της πόλης, ήταν ο πρώτος που αποφάσισε να γίνει ο Ισθμός (602 π. Χ.) Ένα τόσο μεγάλο έργο όμως δεν ήταν εφικτό με βάση την τεχνολογία της εποχής και έτσι ο Περίανδρος έφτιαξε τον Δίολκο, έναν πλακόστρωτο δρόμο ο οποίος επέτρεπε στα πλοία να μεταφέρονται ανάμεσα στον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό κόλπο.

Ο Νέρωνας, το 67 π. Χ., προσπάθησε πάλι για την κατασκευή του Ισθμού. Είχε 6,000 σκλάβους για την δουλειά αλλά σκοτώθηκε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το έργο. Το 1830 μ. Χ., ο Καποδίστριας αποφάσισε να συνεχίσει το έργο μετά την απελευθέρωση απο τους Οθωμανούς αλλά η χρηματοδότηση δεν ήταν αρκετη και έτσι σταμάτησε η κατασκευή.

Ο Ισθμός ολοκληρώθηκε από μια Ελληνική εταιρία (Αντρέας Σύγγρος) και άνοιξε στις 28 Οκτωβρίου 1893.